+420 774 555 258  |   galerie@cafegaleriezelenydum.cz

TOMÁŠ HŘIVNÁČ

Tomáš Hřivnáč se narodil 1.11.1959. Tomáš je pražský výtvarník, který vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Od roku 1999 je členem „Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR“. Věnuje se především volné grafice, nejčastěji suché jehle nebo akvarelu. Tento muž je nejen grafikem a bravurním kreslířem, ale stal se i jednou z nejvýraznějších osobností svého oboru.

Současně je i výborným muzikantem na bonga a další perkusní nástroje. Dynamická a rytmická hudba s etnickými prvky, na niž se zaměřuje, nachází odezvu v tajemných, trošku magických tazích akvarelu, nebo grafiky. Zemitá barevnost, sametový vhled výsledného listu, navenek působící nahodilost, to jsou léta pečlivé a tvrdé práce.

Hřivnáčovy grafiky jsou nekonfliktní, srozumitelné, svěží a vzbuzující příjemné emoce. Jeho práce jsou technicky dokonalé, a proto se obejde bez přidaného podbízivého pozlátka. Jeho doménou a velkou inspirací jsou ženy. Bere ženu jako pradávnou nositelku života, dráždivou milenku, chápající přítelkyni. Své Venuše zobrazuje s propracovanou linií těla, méně se věnuje detailům obličeje. Jeho vkusné akty nepobuřují ani ty nejzarytější puristy. Dají se vnímat eroticky, nikoli však vulgárně. Vždy s pokorou a úctou k ženě. Často konkrétní linky mizí do jemné abstrakce.

Tomáš Hřivnáč má za sebou celou řadu samostatných i skupinových výstav u nás i v zahraničí.

Za dílo Flamenco I. Získal v roce 2009 první cenu na mezinárodním bienále grafiky Xàtiva ve Španělsku. Významné jsou však i jeho olejomalby, akryl a keramická tvorba.

Během instalace výstavy v Zeleném Domě bude přítomen režisér Petr Skala, který do svého cyklu dokumentů o předních českých výtvarnících „Výtvarnické konfese“, zařadil i Tomáše Hřivnáče.

V jeho dokumentech nejde jen o pouhý rozhovor s výtvarníkem, je to půlhodinová cesta uměleckou tvorbou daného tvůrce. Petr Skala sleduje proces vzniku uměleckého díla a názorně tak ukazuje, jak mnohovrstevnaté může být uvažování o umění a jak spletité cesty jsou v jeho dosažení.

Mezinárodní označení grafických technik

  • C4= suchá jehla
  • C7= mezzotinta

U všech nabízených děl se jedná o volné grafické listy.