+420 774 555 258  |   galerie@cafegaleriezelenydum.cz

JIŘÍ CHADIMA

Jiří Chadima se narodil 6.června 1923 v Praze. Na uměleckou dráhu ho přivedla šťastná náhoda. V době kdy, dozrál do studentského věku byla v Praze otevřená pokusná střední škola Atheneum. Tamější profesor výtvarné výchovy František Sembdner v něm probudil umělecké sklony. Následovalo studium na Státní grafické škole, po válce pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

Do roku 1958 pracoval v oboru užité a knižní grafiky a propagační tvorby. Vystavoval jako host na členských výstavách CČUG Hollar. Od roku 1958 vystavuje obrazy a grafiku skupinami Tvorba a Městská krajina Hradci Králové. Od roku 1961 je členem tvůrčí skupiny Radar a je také členem Českého fondu výtvarného umění.

Vyznačuje se malbou temperou na desku. Jeho nejčastějším námětem bývají různé pohledy na Vltavu, její břehy, náplavku. Dalším oblíbeným jsou náměty z Japonska. Vystavoval v mnoha evropských zemích a především v Japonku, kde je jeho jméno opravdový pojem. Přičítám to barevné umírněnosti a řádu jeho obrazů, které je pro Japonce velmi zásadní.